Strømforsikring med trippelgaranti

Strømforsikring med trippelgaranti gir deg en ekstra trygghet i hverdagen. Strømforsikringen dekker både strømforbruk og nettleie, og koster kun 1,50 kr dagen. Det er ingen bindingstid på strømforsikringen.

 

0,- i strømregning om du blir syk

Blir du sykemeldt dekker vi dine strømutgifter i inntil 6 måneder. Maksbeløp per måned er kr. 5000,-

0,- i strømregning om du blir arbeidsledig

Blir du arbeidsledig dekker vi dine strømutgifter i inntil 6 måneder. Maksbeløp per måned er kr. 5000,-

0,- i egenandel om lynet slår ned

Elektronisk inventar som ødelegges av lynnedslag, overspenning eller elektriske feil dekkes normalt av innboforsikringen, men du må gjerne betale en betydelig egenandel likevel. Strømforsikringen dekker egenandelen med inntil kr. 4000,-

 

Kriterier som er lagt til grunn for å ha krav på erstatning:

  • Forsikringsdekningen gjelder bare for personer som har vært fast ansatt sammenhengende de siste 6 måneder før forsikringen starter.
  • Forsikrede må ha fast bostedsadresse i Norge og være medlem av folketrygden, jfr. Lov om folketrygd av 28.2.1997, kap. 2
  • Forsikrede må være 100% arbeidsfør og ikke kjent med forestående arbeidsledighet eller arbeidsuførhet (sykmelding)
  • Forsikringen gjelder også for selvstendig næringsdrivende og forsikredes ektefelle/samboer med felles bostedsadresse registrert i folkeregisteret samt være medlem av folketrygden.
  • Forsikringen gjelder forsikredes måler tilknyttet strømavtalen

 

 

 

Ønsker du å bestille strømforsikring?

Er du ikke strømkunde hos oss ta kontakt på tlf 69226500 så hjelper vi deg.

Er du allerede strømkunde, klikk her: Bestill strømforsikring

 Forsikringsvilkår

Skademeldingsskjema

Er du blitt syk, arbeidsledig eller opplever feil på det elektriske anlegget må du melde skaden.
Her finner du skademeldingsskjema: