Gode råd er gratis

At gode råd er dyre stemmer ikke alltid. Her er tips til steder du kan få flere gode råd om energisparing- Gratis!


 Enova SF er et statsforetak som eies av Olje- og Energidepartementet. Virksomheten finansieres gjennom påslag på nettariffen og over Statsbudsjettet.

Enova ble etablert for å fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i Norge. Målet er at det skal bli lettere å velge enkle, energieffektive og miljøriktige løsninger for alle som ønsker det. Både private og offentlige aktører er viktige målgrupper på så vel privat som yrkesmessig arena.

Gratis energi råd for husholdning kan du få ved å henvende deg til ENOVA på telefon: 80049003 Gratis energi råd for næring kan du få ved å henvende deg til ENOVA på telefon.: 08049

Kilder og mer informasjon


Tallmateriale og oppdateringer har vi hentet fra en rekke nettsteder som du kan titte nærmere på her:
www.enova.no
www.minenergi.no
www.enok.no
www.nve.no
www.ebl.no
www.senorge.no
www.ssb.no
www.nordpool.no
www.statnett.no
www.konkurransetilsynet.no

Mer kunnskap om energi


 www.fornybar.no