Om oss

Om Rakkestad Energi AS
Rakkestad Energi AS er et nettselskap. Nettvirksomheten omfatter ca. 4400 målepunkter innenfor kommunen. I tillegg har vi en betydelig installasjonsvirksomhet. Vi holder til på industriområdet i Rakkestad sentrum, har til sammen 34 ansatte og en totalomsetning på nærmere 100 millioner kroner.

Våre eiere er Rakkestad kommune med 67 % og Hafslund Nett AS med 33%

Rakkestad Energi er delt inn i fire forretningsområder, installasjon, nett, strømsalg og salg av varmepumper.
Vi står for drifting og vedlikehold av strømnettet i kommunen, som omfatter både høyspenningsnettet som overfører strømmen og lavspentnettet som fordeler strømmen til den enkelte kunde.
Installasjon utfører tjenester til industri, landbruk, offentlig og private aktører, i og utenfor Rakkestad.
Strømsalg er et lokalt tilbud i konkurranse med andre kraftleverandører i nærliggende områder.